วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Q&A for HRD จากคุณสมายย์ลี่

คำถามจากคุณสมายย์ลี่
Q: คำพูดของผู้ที่เราสนทนาด้วยนั้น ทุกคำพูดที่ออกมาแสดงถึงว่าคนๆนั้นเป็นอย่างไร ใช่หรือเปล่าคะ หลายครั้งที่เขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาคิดเป็น คิดได้ แต่พอเขาพูดออกมามันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้น เหมือนกับว่าที่เค้าบอกว่าเขาเข้าใจ เขาคิดได้ แต่เราผู้เป็นผู้ฟังกลับได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาผู้นั้นบอกว่าเข้าใจนั้น ยังไม่ถูกต้องนัก ดังนั้นการที่เราพูดอะไรออกไป แต่ละคำพูดที่พูดออกมาจะแสดงได้ว่าเรามีมหาสติหรือไม่ ถูกต้องหรือเปล่าคะ

Answer: คำถามที่หนึ่ง คำพูดของคนที่เราสนทนาด้วยน้ัน ทุกคำพูดของเขาแสดงถึงว่าคนๆนั้นเป็นอย่างไร ใช่หรือเปล่าคะ
คำถามที่สอง: การที่เราพูดอะไรออกไป แต่ละคำพูดนั้นมันจะแสดงได้ว่าเรามีมหาสติหรือไม่คะ?
ทุกคำพูดของแต่ละคน เมื่อเขาสนทนากับเรา มันจะสามารถบ่งชี้อะไรๆ เกี่ยวกับตัวเขาหลายประการ คือ

1.เขาคิดอย่างไร พอเรารู้ว่าเขาคิดอย่างไร เราก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าเขามีนิสัย-สันดานในการคิดและในการมองโลกแบบไหนอย่างไรบ้าง

2.เขามีอารมณ์รู้สึกอย่างไร ขณะที่เขากำลังพูดกับเรา นอกจากแก่นสารสาระ (Content) ในเรื่องที่พูดแล้วยังมีอีกสองอย่าง คือ "น้ำคำและน้ำเสียง" เมื่อเราได้ยินน้ำเสียง-ได้ฟังน้ำคำจากที่เขาพูดกับเราแล้ว มันก็จะทำให้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่า ขณะนั้นเขากำลังเกิดอารมณ์รู้สึกต่อเรื่องที่พูด และหรือต่อตัวเราที่เป็นคู่ สนทนาของเขาอย่างไรบ้าง เช่น ถ้าพูดไม่เพราะ พูดไม่มีหางเสียงคือสั้นๆห้วนๆ พูดแบบเหมือนไม่เต็มใจพูด อย่างนี้ก็แสดงได้ว่าเขาเป็นลบต่อเราหรือต่อเรื่องที่เขากำลังพูด อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างแน่นอน เป็นต้น

3.ต้องสังเกตกิริยาอาการภาษาท่าทางของเขา ขณะกำลังพูดกับเราด้วยว่า มันไปได้กันได้กับคำพูดของเขาในขณะนั้นหรือเปล่าคำถามที่สอง: มนุษย์ที่ปากพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ แต่พอเอาเข้าจริงกลับไม่เป็นเช่นที่เขาพูดนั้นมีสามแบบ คือ 1.ขาดการรู้สติ คือ พูดปากพล่อยไปตามสันดาน ไม่ก็พูดไปตามอารมณ์รู้สึกในขณะนั้นๆ 2.ขาดการใช้สติ คือ ไม่ได้คิดก่อนพูด หรือพูดเรื่อยเปื่อย 3.หลงตัวเองว่าตัวเองรู้แล้ว ดีแล้ว เก่งแล้ว ทั้งๆที่ไม่ใช่ หรือทำเป็นอวดเก่ง อวดดีเพื่ออวดเรา เบ่งทับเรา หรือ สร้างปมเด่นให้ตัวเขาเองด้วยการกลบปมด้อยไว้

Q: ถ้าการที่เขาพูดออกมาแต่ไม่สามารถเรียบเรียง หรือเลือกคำที่จะใช้ให้ถูกจังหวะและเวลา จะสรุปได้หรือไม่ว่าเขาผู้นั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องที่เขากำลังพูดอย่างแท้จริงคะ

Answer:  จากคำถามของเธอนั้น ขอทำความเข้าใจกันก่อนดังนี้
1.การที่ใครเขากล่าวอะไรกับเธอ แล้วไม่สามารถเรียบเรียงคำพูดให้เธอฟังรู้เรื่อง-เข้าใจได้นั่นเป็นปัญหาหนึ่ง 

2.การที่ใครเขากล่าวอะไรกับเธอ แล้วเลือกใช้คำพูดไม่เหมาะสม นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง 

3.การที่ใครเขากล่าวอะไรกับเธอ ไม่ถูกจังหวะเวลา นี่ก็เป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่งการที่มนุษย์กล่าวอะไรหรือสิ่งใดกับใครก็ตาม ถ้าเขาไม่สามารถเรียบเรียงเรื่องราวให้เราฟังรู้เรื่อง และเข้าใจได้ มักมีสาเหตุดังนี้ คือ
3.1.ขาดความสามารถด้านการพูด เขาจะต้องฝึกฝนให้เกิดทักษะเสีย
3.2.ขณะกำลังพูด อาจตื่นเต้น ประหม่า กำลังกังวล หรือไม่มีสติ
3.3.ไม่รู้จริง ไม่รู้แจ้งในสิ่งที่ตนกำลังพูดนั้น
3.4.ขี้โม้-ขี้คุย-ไม่เน้นสาระที่ตัวพูดการที่มนุษย์สื่อสารกับใครแล้วเลือกใช้คำพูดไม่เหมาะสมอาจมีสาเหตุดังนี้
1.ไม่รู้กาละเทศะ
2.ปากพล่อย
3.ขาดสติ
4.ไม่เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาไทย
5.ไม่ให้เกียรติผู้ที่ตนสนทนาด้วยการที่มนุษย์หยิบเอาเรื่องใดสิ่งใดขึ้นมาพูดกับผู้อื่นโดยไม่ถูกจังหวะเวลานั้น มีสาเหตุดังนี้

5.1.เป็นคนขาดสติ
5.2.มีนิสัยใจคอคับแคบ ใช้ตนเองเป็นศูนย์กลาง
5.3.ไม่แคร์ความรู้สึกนึกคิดของคนอื่น